13SU 熟食柜

13SU 熟食柜

齐美电器
(因各区域不同运费也不同)
热门度0 累计评价0 积分0

     全国免费热线:400-018-2929客户电话:0551-63823967 63823962 62570795 65360883 63843816
                  0551-63823964 63823963 62570900
售后服务:0551-63823965 传 真:0551-62575431
邮  箱:E-mail:master@ahqmdq.com
厂  址:安徽省,合肥市,蜀山区,小庙工业园7号

13SU 熟食柜

1494659650651480.jpg


1494659703502308.jpg


1494659703547357.jpg


1494659703452044.jpg


1494659703863669.jpg【产品参数】


名称

型号

尺寸

温度

13SU 风冷熟食柜(整体机)

13SU-A-1410

1410X1173X1200

2~8

13SU 风冷熟食柜(整体机)

13SU-A-2035

2035X1173X1200

2~8

13SU 风冷熟食柜(整体机)

13SU-A-2660

2660X1173X1200

2~8

13SU 风冷熟食柜(整体机)

13SU-A-3910

3910X1173X1200

2~8

13SU 直冷熟食柜(整体机)

13SU-B-1410

1410X1173X1200

2~8

13SU 直冷熟食柜(整体机)

13SU-B-2035

2035X1173X1200

2~8

13SU 直冷熟食柜(整体机)

13SU-B-2660

2660X1173X1200

2~8

13SU 直冷熟食柜(整体机)

13SU-B-3910

3910X1173X1200

2~8

13SU 前翻盖熟食柜(整体机)

13SU-C-1410

1410X1173X1200

2~8

13SU 前翻盖熟食柜(整体机)

13SU-C-2035

2035X1173X1200

2~8

13SU 前翻盖熟食柜(整体机)

13SU-C-2660

2660X1173X1200

2~8

13SU 前翻盖熟食柜(整体机)

13SU-C-3910

3910X1173X1200

2~8

13SU 干热熟食柜(整体机)

13SU-D-1410

1410X1173X1200

40~70

13SU 干热熟食柜(整体机)

13SU-D-2035

2035X1173X1200

40~70

13SU 干热熟食柜(整体机)

13SU-D-2660

2660X1173X1200

40~70

13SU 干热熟食柜(整体机)

13SU-D-3910

3910X1173X1200

40~70

13SU 湿热熟食柜(整体机)

13SU-E-1410

1410X1173X1200

60~100

13SU 湿热熟食柜(整体机)

13SU-E-2035

2035X1173X1200

60~100

13SU 湿热熟食柜(整体机)

13SU-E-2660

2660X1173X1200

60~100

13SU 湿热熟食柜(整体机)

13SU-E-3910

3910X1173X1200

60~100

13SU 风冷熟食柜(分体机)

13SU-A-1250

1250X1173X1200

2~8

13SU 风冷熟食柜(分体机)

13SU-A-1875

1875X1173X1200

2~8

13SU 风冷熟食柜(分体机)

13SU-A-2500

2500X1173X1200

2~8

13SU 风冷熟食柜(分体机)

13SU-A-3750

3750X1173X1200

2~8

13SU 直冷熟食柜(分体机)

13SU-B-1250

1250X1173X1200

2~8

13SU 直冷熟食柜(分体机)

13SU-B-1875

1875X1173X1200

2~8

13SU 直冷熟食柜(分体机)

13SU-B-2500

2500X1173X1200

2~8

13SU 直冷熟食柜(分体机)

13SU-B-3750

3750X1173X1200

2~8

13SU 前翻盖熟食柜(分体机)

13SU-C-1250

1250X1173X1200

2~8

13SU 前翻盖熟食柜(分体机)

13SU-C-1875

1875X1173X1200

2~8

13SU 前翻盖熟食柜(分体机)

13SU-C-2500

2500X1173X1200

2~8

13SU 前翻盖熟食柜(分体机)

13SU-C-3750

3750X1173X1200

2~8

13SU 干热熟食柜(分体机)

13SU-D-1250

1250X1173X1200

40~70

13SU 干热熟食柜(分体机)

13SU-D-1875

1875X1173X1200

40~70

13SU 干热熟食柜(分体机)

13SU-D-2500

2500X1173X1200

40~70

13SU 干热熟食柜(分体机)

13SU-D-3750

3750X1173X1200

40~70

13SU 湿热熟食柜(分体机)

13SU-E-1250

1250X1173X1200

60~100

13SU 湿热熟食柜(分体机)

13SU-E-1875

1875X1173X1200

60~100

13SU 湿热熟食柜(分体机)

13SU-E-2500

2500X1173X1200

60~100

13SU 湿热熟食柜(分体机)

13SU-E-3750

3750X1173X1200

60~100


上一个:JC-428E 酒柜   下一个::LFG-A 风幕柜
温馨提示:您可以继续访问更多关于风幕柜相关产品
随机案例
  • 重庆 CBT国际超市 黑色风幕柜11SY 重庆 CBT国际超市 黑色风幕柜11SY
  •  驻马店 忆果鲜果超市 黄色风幕柜 驻马店 忆果鲜果超市 黄色风幕柜
  • 山东临沂 皇家果汇 黑色风幕柜12SH 山东临沂 皇家果汇 黑色风幕柜12SH
  • 镇江水果店-香甜果园-蔬菜柜水果柜 镇江水果店-香甜果园-蔬菜柜水果柜
  • 镇江 建波水果 蔬菜柜水果柜 镇江 建波水果 蔬菜柜水果柜
  • 镇江 波波水果店 蔬菜柜水果柜 镇江 波波水果店 蔬菜柜水果柜
  • 您当地有98个工程案例,共有10892个工程案例,请咨询客服或致电400-018-2929